Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học   Forum        Hôm nay, ngày 23/4/2021


Hình Ảnh Xây dựng Chùa Pháp Vũ
(11)


Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2638
(65)


Hình Ảnh Tác Pháp Cúng Dường trong Khóa Tu Học
(17)


Hình ảnh Khóa Tu Học Lễ Phật Đản 2638
(39)


Hình Ảnh Tiến Trìn Xây Dựng Chùa Pháp Vũ
(14)


Hình Ảnh Chùa Pháp Vũ Trước và Đang Xây Dựng
(142)


Lễ Phật Thành Đạo 2538 - Lễ Chính Thức
(42)


Hình ảnh Vấn Đáp Phật Pháp và Phát Tín Chỉ
(66)


Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp - Lễ Đức Phật Thành Đạo - 2538
(27)

Page: 1 2 3 4 5

Copyright © 2010 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo - Chùa Pháp Vũ -- All rights reserved*
716 N. Dean Road Orlando, Florida 32825 - Tel (407) 277 - 7262