Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học   Forum        Hôm nay, ngày 28/10/2020


Lễ Phật Thành Đạo năm 2538 - Lễ Khai Mạc
(30)


Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 - Lễ Chính Thức
(71)


Hình Ảnh Khóa Tu Học Nhân Dịp Phật Đản 2557
(92)


Lễ Cúng Dường và Quy Y Tam Bảo-Phật Thành Đạo 2556
(36)


Hình Ảnh Lễ Phật Thành Đạo Phật Lịch 2556
(59)


Hình Ảnh Buổi Giảng Trong Khóa Tu 2013
(21)


Hình Ảnh Khai Giảng Khóa Tu Học Lễ Thành Đạo 2556
(24)


Đại Lễ Vu Lan Năm 2012 - Lễ Chính Thức
(64)


Đêm Giảng Cuối Cùng của Khóa Tu Học
(21)

Page: 1 2 3 4 5

Copyright © 2010 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo - Chùa Pháp Vũ -- All rights reserved*
716 N. Dean Road Orlando, Florida 32825 - Tel (407) 277 - 7262