Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học   Forum        Hôm nay, ngày 28/10/2020


Khóa Tu Học Bồi Dưỡng Phật Pháp Nhân Mùa Vu Lan 2556
(22)


Lễ Chính Thức Phật Đản Phật Lịch 2556
(90)


Hình Ảnh Tu Học - Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556
(17)


Hình Ảnh Kỷ Niệm Lễ Phật Thành Đạo Năm 2012
(73)


Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia nhân Lễ Phật Thành Đạo năm 2012
(116)


Lễ Cúng Dường Trai Tăng Nhân Ngày Phật Thành Đạo
(52)


Giới Đàn Truyền Thập Thiện và Tam Quy Ngũ Giới
(63)


Lễ Cung An Chúc Sự và Yết Ma Giới Trường Giới Đàn Huyền Quang
(47)


Hình Ảnh Khóa Tu Học Lễ Thành Đạo Năm 2012
(89)

Page: 1 2 3 4 5

Copyright © 2010 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo - Chùa Pháp Vũ -- All rights reserved*
716 N. Dean Road Orlando, Florida 32825 - Tel (407) 277 - 7262