Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học   Forum        Hôm nay, ngày 28/10/2020


Lễ Vu Lan Chính Thức Năm 2011
(149)


Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Vu Lan Năm 2011
(27)


Lễ Cúng Dường Trai Tăng Vu Lan Năm 2011
(27)


Lễ Quy Y Tam Bảo Nhân Ngày Vu Lan Báo Hiếu
(15)


Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện và Hội Trường
(35)


Tết Trung Thu Năm 2010
(201)


Khóa Huân Tu Tịnh Độ Tháng 9 Năm 2010
(98)


Lễ Cầu Siêu cho Người Quá Cố
(110)


Sinh Hoạt Cùng với Phái Đoàn Tây Tạng
(55)

Page: 1 2 3 4 5

Copyright © 2010 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo - Chùa Pháp Vũ -- All rights reserved*
716 N. Dean Road Orlando, Florida 32825 - Tel (407) 277 - 7262